Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn đang trống rỗng.

Gói dịch vụ

 • Gói dịch vụ
  Dung lượng hộp thư
  Module Zimbra Multi-tenancy
  Địa chỉ email tùy chỉnh
  Bộ lọc spam và virus
  Đảm bảo 99,9% thời gian hoạt động
  AJAX Webmail, POP3/IMAP
  Hỗ trợ khách hàng 24/7
  Hỗ trợ qua email
  Hỗ trợ qua chat, điện thoại
  Giá mỗi tháng
  Thời gian sử dụng
 • Light
  1GB
  Yes
  Yes
  Yes
  Yes
  Yes
  Yes
  Yes
  No
  ₫ 29.000
 • 3GB
  Yes
  Yes
  Yes
  Yes
  Yes
  Yes
  Yes
  Yes
  ₫ 49.000
 • Pro
  5GB
  Yes
  Yes
  Yes
  Yes
  Yes
  Yes
  Yes
  Yes
  ₫ 69.000